Будуємо ефективну систему охорони - orlan

Будуємо ефективну систему охорони

Считать достаточно эффективной можно лишь ту систему охраны, в функционировании которой злоумышленникам не удастся обнаружить слабое место. Кроме того, она должна способствовать максимально скорому обнаружению и пресечению возможных преступных посягательств. Поэтому для организации на стационарном объекте надлежащего уровня безопасности требуется внедрение целого комплекса мероприятий по охране. Большинство этих мер носят упреждающий характер.

Тактика, вживана для охоронюваних стаціонарних об’єктів, складається з наступних елементів:

 • використовувані тактичні методи
 • чинний режим охорони
 • навички та вміння охоронців як визначальні можливість застосування тих чи інших технічних засобів або методик охорони

Фактори, що підлягають оцінці

Вибір засобів і методів охорони здійснюється з урахуванням таких факторів, недостатньо об’єктивна оцінка яких, як правило, призводить до небажаних наслідків:

 • ступінь і характер укріпленості об’єкта
 • потенційні слабкі місця в укріпленості
 • потенційні способи впровадження
 • наявність робочої сигналізації (охоронної і пожежної)
 • характер об’єкта
 • наявні на об’єкті цінності та їх характер
 • рівень оснащеності охорони

Розрізняють закритий, посилений, відкритий і простий режими охорони, в той час як з тимчасового показником охорона підрозділяється на цілодобову, вибіркову і часткову.

Завдання охорони

Для забезпечення оптимального режиму охорони варто розглянути можливі методи вирішення процедурно-відбивних і аналітично-попереджувальних завдань.

Рішення процедурних і відбивних завдань здійснюється своєчасним виявленням ознак запланованого посягання на об’єкт, що охороняється, а також відображення його за допомогою заздалегідь визначених засобів і сил. Дані заходи краще проводити в тісній взаємодії з службовцями органів внутрішніх справ. При ситуації, коли неможливо встановити планований час посягання, рекомендується за допомогою дезінформації, яка надається підозрюваним суб’єктам, спровокувати їх на вчинення посягання.

Рішення попереджувальних завдань полягає у створенні на охоронюваному об’єкті обстановки, яка створювала б видимість того, що об’єкт охороняється максимально ефективно і надійно. Таким чином, потенційним злочинцям навіюється думка, що будь-яка спроба проникнення на об’єкт заздалегідь приречена на провал. Зазвичай це досягається шляхом демонстрації найбільш вражаючих елементів системи охорони. Також найчастіше попереджувальні завдання можна вирішити шляхом маскування об’єкта, попередження витоку інформації про реальний стан справ на об’єкті, а також навмисне поширення дезінформації.

Для досягнення максимально ефективного виконання охоронних функцій співробітники охорони повинні строго дотримуватися ряду вироблених правил. При прийомі об’єкта під охорону до таких, зокрема, відносяться:

 • носіння одягу, що відповідає сезону
 • своєчасне поява на об’єкті у складі зміни
 • огляд об’єкта, перевірка печаток, замків і пломб, працездатності сигналізації, освітлення та засобів зв’язку в присутності представника охоронюваного об’єкта або старшого по зміні
 • доповідь керівництву об’єкту, що охороняється про виявлені несправності і порушення в відсутність старшого зміни
 • прийняття під охорону об’єкта з порушеннями тільки при отриманні відповідного розпорядження письмово або в присутності всієї зміни
 • Під час виконання обов’язків охоронець повинен постійно бути на посту, а також періодично здійснювати обхід території з перевіркою об’єкта. При спрацьовуванні сигналізації необхідно якомога швидше поставити до відома про це диспетчера та чергового органу внутрішніх справ. При необхідності охоронець може надавати посильну допомогу охоронцям сусідніх постів, проте, не на шкоду режиму охорони.

Охоронцю забороняється:

 • виконувати роботи, які не відносяться до охорони об’єкта
 • накладати або знімати пломби, відкривати замки і т. д. за особистою ініціативою або на прохання адміністрації
 • приймати під охорону об’єкти, які не вказані в постової відомості або договорі
 • без згоди адміністрації об’єкта або свого керівництва допускати на об’єкт кого б то не було
 • довіряти об’єкт для здійснення охорони стороннім особам (найближчим родичам в тому числі), а також відволікатися від несення варти